kapparot.com מציעה לעשות עבורך הכפרות


מתנת כפרות תעשה על שמך, בהתאם להלכה

52₪ לאדם / 70₪ לנשים בהריון.

במהלך תהליך ההזמנה אל תשתמש בכפתור החזרה של הדפדפן שלך, אלא בכפתור המשולב בדף.


בחר את מספר האנשים, ולאחר מכן הזן את כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון שלך.

  • כמות האנשים

*נא למלא את הפרטים לכל בן אדם

N°1