kapparot.com מציעה לעשות עבורך הכפרות


השחיטה על העוף תעשה על שמך, בהתאם להלכה

52₪ לאדם / 126₪ לנשם בהריון.
תרנגול/ת לאדם, תרנגול לגבר/ילד, תרנגולת לאישה/ילדה, ותרנגול ושתי תרנגולות לאישה בהריון

במהלך תהליך ההזמנה אל תשתמש בכפתור החזרה של הדפדפן שלך, אלא בכפתור המשולב בדף.


בחר את מספר האנשים, ולאחר מכן הזן את כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון שלך.

  • כמות האנשים

*נא למלא את הפרטים לכל בן אדם

N°1