אין באפשרותכם השנה להגיע פיזית לעשות הכפרות ?


Kapparot.com מציעה לעשות עבורך את הכפרות.
שחיטה על העוף או מתנת כפרות תעשה על שמך, בהתאם להלכה.

כפרות על תרנגולות (לפי המסורת)

תרנגול לאדם, תרנגול לגבר/ילד, תרנגולת לאישה/ילדה, תרנגול ושתי תרנגולות לאישה בהריון. השחיטה על העוף תעשה על שמך בהתאם להלכה.

פדיון כפרות (צדקה)

יש לך גם אפשרות לעשות את הכפרות על כסף (צדקה), מתנת הכפרות תעשה על שמך בהתאם להלכה.

סגירת ההרשמות ביום ראשון, 24 בספטמבר 2023 בשעה 04h00, מעבר לתאריך זה יתבצע עבורך הכפרה על הכסף (צדקה).
ניתן להזמין גם בטלפון 33679844994+

שנה טובה - גמר חתימה טובה

הכפרות

כתוב: "דִּרְשּו ה' בְהִּמָּצְאֹו קְרָּאֻהּו בִּהְיֹותֹו קָּרֹוב" (ישעיהו נ"ה:ו'). חכמי התלמוד (ראש השנה דף יח' ע"א) מסבירים שפסוק זה מתייחס לעשרת הימים הנמשכים מראש השנה ועד יום הכיפורים ואשר נקראים עשרת ימי תשובה. למעשה, הרמב"ם טוען שאמנם תשובה רצויה בכל ימות השנה, אך במהלך אותם עשרת ימים היא מתקבלת מיד על ידי הקב"ה.

בימים אלו נהוג להגביר בתורה, בתפילה, ובמעשים הטובים והתרומות לצדקה.

בערב יום הכיפורים נהוג לערוך את הכפרות שבמהלכן לוקחים תרנגול (הגברות לוקחות תרנגולת והנשים בהריון לוקחות שתי תרנגולות ותרנגול) שמסובבים שלוש פעמים מעל הראש, ואומרים כל אחד ואחד: " זֶה חֲלִיפָתִי. זֶה תְּמּורָתִי. זֶה כַּפָרָתִי. זֶה הַּתַּרְּנְּגֹול יֵלְֵך לְּמִיתָה וַּאֲנִי אֵלְֵך לְּחַּיִים טֹובִים אֲרּוכִים ולְּשָלֹום.


אתר זה מאפשר לכל מי שלא יוכל לנסוע לערוך את הכפרות לקיים את המצווה בקלות. יוזמה זו נעשתה בהסכמת רבנים ובהתאם להלכה.

אתר זה נוצר על ידי רוני מסיקה , ניתן ליצור איתי קשר בטלפון 33679844994+